Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Holland tattoo shop behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden personen  diensten, consulten, advies, behandeling en/of toegang tot de studio te weigeren.
Het invullen en versturen van een contactformulier, het krijgen van een consult, een verzoek tot aanvullende informatie of een advies geeft geen recht op antwoord of behandeling. Contactformulieren zijn uitsluitend voor het aanvragen van behandelafspraken. Voor alle behandelafspraken is een aanbetaling en een schriftelijke overeenkomst middels informconcent vereist, zonder deze is een afspraak niet mogelijk. Aan second opinions mbt tattoos niet gezet door Holland Tattoo Shop zijn kosten verbonden.

Alle toegang tot de studio gebeurt op afspraak. Toegang en behandeling is 16+ Geen bellen en fotograferen in de shop of tijdens de behandeling. Indien wenselijk door behandelaar draagt afnemer tijdens behandeling door Holland tattoo shop voorziene beschermingsmiddelen zoals een mondkapje. Alleen de persoon met afspraak gaat naar binnen. Holland tattoo shop is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van persoonlijke bezittingen die afnemer meeneemt in de studio.

Alles wat niet als direct zetbaar ontwerp word aangeleverd, aanpassingen waar en/of voor getekend moet worden zijn onderhevig aan ontwerp en tekenkosten. Alle ontwerpen zijn en blijven eigendom van Holland tattoo shop , en beschikbaar voor tatoeëren tijdens de afspraak niet eerder. Afnemer is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud en met correcte spelling  aanlevering van teksten/afbeeldingen. Holland tattoo shop is niet verantwoordelijk voor inhoud, spelling en betekenis van teksten of symbolen of voor lichamelijke , mentale of maatschappelijke gevolgen voortvloeiend uit de vrijwillige keuze om welke tattoo dan ook of op welk lichaamsdeel dan ook te laten zetten.
Huid is levend weefsel, genezing en eindresultaat verschild per persoon afhankelijk van huidskleur, leeftijd, algehele conditie en nazorg. Nazorg advies is algemeen over de naleving van en/of gevolgen/resultaten heeft Holland tattoo shop geen controle, garantie is tot de deur.
Holland tattoo shop is niet verplicht tot bijwerk/herstel van tattoos, eventuele kosten zijn voor rekening van afnemer.
Mits niet tegen persoonlijke overtuiging  of  niet geschikt tot tattoo uitvoerbare ontwerpen zoals Pinterest tekeningetjes heeft Holland tattoo shop een neutrale  houding t.o. de keuze van ontwerp en betekenissen van tattoos. Foto’s gemaakt door Holland tattoo shop van de tatoeage en het proces van de totstandkoming daarvan worden gebruikt voor sociale media met in acht neming van de privacy van de afnemer mits anders overlegd.

Voor het maken van een behandelafspraak geld een non refundable aanbetaling. Aanbetalingen worden doorgezet en verrekend op de laatste behandelafspraak. Aanbetalingen zijn tot 1 jaar na de laatste behandeling geldig, of in geval van een nog op te starten(1e behandeling) 1 jaar na data informconcent. Er word  vooraf en per sessie afgerekend. Het benodigde aantal sessies is een zo nauwkeurig mogelijke schatting, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Alle prijzen kunnen ten alle tijden aangepast worden door o.a. jaarlijkse indexering van het CBS, door veranderingen in de onkosten middels het vergunningstelselsysteem of door andere overmacht of onvoorziene situaties mbt bijvoorbeeld hygiëne maatregelen. Voor alle behandeling moet er een informconcent(1) naar waarheid ingevuld en ondertekend worden. Voor tattoos op minder geschikte lichaamsdelen en gezicht moet  een aparte waiver getekend worden.
Alle afspraken, aanbetalingen en tattoos/designs zijn persoonsgebonden. Bij afzage of ingrijpende veranderingen  van/aan een volgens de ondertekende overeenkomst als in (1)  ontwerp vervalt de aanbetaling en de overeenkomst. Bij het niet komen opdagen, afzeggen of niet tijdig en zonder duidelijk overlegbare dringende reden verzoek tot verzetten van een afspraak (2) vervalt de aanbetaling en  de overeenkomst. Holland tattoo shop  is niet verplicht desbetreffende tattoo als in (2) af te maken, op te starten en/of een nieuwe afspraak in te plannen.
Afspraken kunnen niet verzet worden. Uitzondering tijdig en met  duidelijk overlegbare  dringende reden. Vakanties, geldgebrek, zonverbrand  of  andere niet dringende persoonlijke afspraken zijn dit niet. In alle bovengenoemde situaties is er ruimte en behandeltijd gereserveerd in de agenda en zijn er voorbereidende werkzaamheden verricht specifiek gericht en afgestemd op de door afnemer gewenste tattoo. Er kan geen termijn verbonden worden aan een  nieuwe  afspraak, er geld geen prioriteit voor verzette afspraken. Door dringende reden, overmacht zoals ziekte, apparatuur of stroom storingen, door overheid aangebrachte veranderingen m.b.t behandelingen kan Holland tattoo shop noodgedwongen de behandel afspraak verzetten. Hierbij geld wel prioriteit en word rekening houdend met agenda de wachttijd zo kort mogelijk gehouden. Holland tattoo shop is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die hier uit voortvloeien of is er recht op terugbetaling van de aanbetaling.Geplaatst

in

door

Tags: